ข่าว: SMF - Just Installed!
 
My Community - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 35
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 1072
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 700
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 1
ออนไลน์มากที่สุด: 24 - พฤษภาคม 08, 2012, 10:29:25 AM
ออนไลน์วันนี้: 4
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.03
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 3.39
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 1.63
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 27
สมาชิกล่าสุด: kesarin
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 4.18
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
admin 381
kanokwan 87
u06464 64
Sirinapa 50
pornratda 50
tanaw06461 47
pattana 44
nattakitti 42
ravadee 39
kesarin 35
หนังสือราชการ สสอ.ภูเพียง 147
แจ้งข่าว&ประชาสัมพันธ์ 3
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
ขออนุมัติปฏิบัติงานท้องที่เขตรับผิดชอบและนอกเขต เดือน พฤศจิกายน 59   0
OT มีนาคม 2560   0
OT กุมภาพันธ์ 2560   0
ขออนุมัติปฏิบัติงานท้องที่เขตรับผิดชอบและนอกเขต เดือน ธันวาคม 59   0
ขออนุมัติปฏิบัติงานท้องที่เขตรับผิดชอบและนอกเขต เดือน มกราคม 60   0
ขออนุมัติปฏิบัติงานท้องที่เขตรับผิดชอบและนอกเขต เดือน กุมภาพันธ์ 60   0
ขออนุมัติปฏิบัติงานท้องที่เขตรับผิดชอบและนอกเขต เดือน มีนาคม 60   0
ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กรเพื่อเข้ารับพิจารณารับโล่รางวัล   0
ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกหน่วยงานผู้มีผลงานดีเด่นโครงการ3ล้าน3ปี   0
OT ธันวาคม 2559   0
แบบฟอร์มสรุปผลงานประจำปี 2556 สำหรับ รพ.สต. 10996
แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส 2103
เชิญเตรียมรับการประเมินผลงานตามยุทธศาสตร์ 1811
หลักสูตรการอบรมด้านผิวหนัง ปี 2559 717
คู่มือการเพิ่มรหัสวัคซีน IPV-P เด็กอายุ 4 เดือน ในโปรแกรม HosXP_PCU 702
แบบรายงานการดำเนินงานตามโครงการมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก ปี 2559 700
แจ้งรายชื่อโรคตามนโยบายโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ในการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรค 699
ข้อสั่งการเร่งรัดดำเนินงานโภชนาการสตรีและเด็ก 659
การให้สาเหตุการตายกรณีการตายนอกสถานพยาบาลและเป็นการตายตามธรรมชาติ 632
ส่งแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มและน้ำแข็งบริโภค 598
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
kanokwan 86
u06464 64
Sirinapa 49
pornratda 49
tanaw06461 44
admin 42
ravadee 39
nattakitti 39
pattana 39
kesarin 35
admin 4วัน 13ชั่วโมง 49นาที
pornratda 1วัน 6ชั่วโมง 56นาที
nattakitti 1วัน 2ชั่วโมง 4นาที
chadachada 1วัน 1ชั่วโมง 32นาที
pattana 1วัน 1ชั่วโมง 14นาที
tanaw06461 20ชั่วโมง 46นาที
kanokwan 16ชั่วโมง 59นาที
Sirinapa 15ชั่วโมง 5นาที
u06464 11ชั่วโมง 5นาที
wilailuck 10ชั่วโมง 12นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
พฤศจิกายน 2017 8 13 0 6
ตุลาคม 2017 9 16 0 7
กันยายน 2017 9 16 0 6
สิงหาคม 2017 21 37 0 6
กรกฎาคม 2017 10 21 0 6
มิถุนายน 2017 8 15 0 6
พฤษภาคม 2017 17 29 0 7
เมษายน 2017 31 56 0 7
มีนาคม 2017 26 39 0 9
กุมภาพันธ์ 2017 20 30 0 7
มกราคม 2017 14 24 0 5
ธันวาคม 2016 19 35 0 6
พฤศจิกายน 2016 25 45 1 6
ตุลาคม 2016 9 15 0 7
กันยายน 2016 18 34 0 6
สิงหาคม 2016 20 39 0 7
กรกฎาคม 2016 33 49 0 8
มิถุนายน 2016 24 46 0 6
พฤษภาคม 2016 32 57 0 9
เมษายน 2016 36 49 0 6
มีนาคม 2016 26 41 0 9
กุมภาพันธ์ 2016 28 47 0 8
มกราคม 2016 54 76 0 9
ธันวาคม 2015 26 41 0 6
พฤศจิกายน 2015 10 20 0 6
ตุลาคม 2015 16 31 1 7
กันยายน 2015 10 19 0 8
สิงหาคม 2015 18 36 0 6
กรกฎาคม 2015 23 50 0 6
มิถุนายน 2015 33 63 0 7
พฤษภาคม 2015 38 81 1 7
เมษายน 2015 19 31 0 7
มีนาคม 2015 28 53 0 6
กุมภาพันธ์ 2015 29 54 0 8
มกราคม 2015 18 28 0 5
ธันวาคม 2014 17 36 1 6
พฤศจิกายน 2014 26 45 0 6
ตุลาคม 2014 37 80 0 7
กันยายน 2014 54 108 0 6
สิงหาคม 2014 26 45 0 12
กรกฎาคม 2014 35 66 0 7
มิถุนายน 2014 34 64 0 7
พฤษภาคม 2014 29 54 0 5
เมษายน 2014 47 84 0 5
มีนาคม 2014 50 85 0 8
กุมภาพันธ์ 2014 46 84 0 5
มกราคม 2014 22 44 0 8
ธันวาคม 2013 21 32 0 7
พฤศจิกายน 2013 23 32 0 13
ตุลาคม 2013 31 57 0 9
กันยายน 2013 20 20 0 8
สิงหาคม 2013 13 13 0 14
กรกฎาคม 2013 7 10 0 22
มิถุนายน 2013 59 89 1 14
พฤษภาคม 2013 46 74 0 17
เมษายน 2013 53 100 0 15
มีนาคม 2013 48 84 0 12
กุมภาพันธ์ 2013 50 118 1 9
มกราคม 2013 35 56 0 7
ธันวาคม 2012 41 64 1 9
พฤศจิกายน 2012 40 55 0 9
ตุลาคม 2012 32 41 1 11
กันยายน 2012 27 45 0 6
สิงหาคม 2012 35 56 0 10
กรกฎาคม 2012 35 69 1 5
มิถุนายน 2012 45 80 0 6
พฤษภาคม 2012 27 40 1 24
เมษายน 2012 43 75 0 12
มีนาคม 2012 72 104 0 12
กุมภาพันธ์ 2012 45 77 0 12
มกราคม 2012 49 90 0 14
ธันวาคม 2011 40 50 0 14
พฤศจิกายน 2011 1286 3528 1 15
ตุลาคม 2011 137 211 2 6
กันยายน 2011 194 476 0 10
สิงหาคม 2011 58 92 0 5
กรกฎาคม 2011 38 83 0 5
มิถุนายน 2011 44 87 5 8
พฤษภาคม 2011 50 98 3 4
เมษายน 2011 36 65 1 6
มีนาคม 2011 35 57 11 7
กุมภาพันธ์ 2011 34 40 49 9