Wednesday, 03 January 2018 17:27

ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการเทศกาลปีใหม่

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายธวัช สิทธิยศ สาธารณสุขอำเภอภูเพียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสอ.ภูเพียง โรงพยาบาลภูเพียง ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจบูรณาการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 บริเวณจุดตรวจองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว และจุดตรวจองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว

Read 218 times