ทดสอบเขียนข่าวใหม่ โดยนักข่าวหน้าใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 อำเภอภูเพียงทำพิธีเปิดชมรมจักรยานอำเภอภูเพียง โดยมีนายดลภาค เนตรใส นายอำเภอภูเพียง เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเปิดตัวชมรม จำนวน 250 คน

Page 3 of 3