ข่าวประชาสัมพันธ์ (99)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง ร่วมกับ รพ.ภูเพียง ดำเนินการสนับสนุนการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ COVID-19 ในวันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จ.นาน และ มทบ.38 น่าน วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง รพ.น่าน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปังร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำลนาปัง จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการทำลายเชื้อCOVID-19 ในสิ่งแวดล้อมแก่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการต่อไป
Page 1 of 20