ข่าวประชาสัมพันธ์ (33)

เนื่องจากระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้รับแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่า จังหวัดน่านจะได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น “เบบินคา” ซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนัก โดยพบว่าได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
Page 1 of 7